Vi er glade for å meddele at vi i september 2018 har inngått en samarbeidsavtale med DataCenterGruppen i Danmark som nå forhandler våre løsninger for Modusec® skallsikring, LOX® brannforhindring (Low OXygen fire suppression) og SubZero containment.

DataCenterGruppen dekker hele Danmark fra sine lokasjoner i Århus, København, Kolding, Holsterbro og Grenå. Løsningene fra Remtech er en naturlig utvidelse av DataCenterGruppens eksisterende løsninger og vil bidra til at de blir en enda mer komplett leverandør av datasenter infrastruktur.

«DataCenterGruppen vil gjennom sin tilstedeværelse og sin profesjonelle og dyktige organisasjon kunne gi våre kunder og vårt marked i Danmark enda bedre oppfølging og service. Vi er sikre på at samarbeidet vil være til stor glede for begge parter. I tillegg får begge selskapene glede av hverandres kompetanse og kunnskap om markedet».

Link til DataCenterGruppen finner du her.

LOX (Low OXygen) fyller det beskyttede rommet med luft hvor oksygenkonsentrasjonen er lavere enn vanlig og det hindrer at brann kan oppstå. Men er det trygt å oppholde seg i rommet?

 

Hva er det egentlig som gjelder for å jobbe i rom hvor oksygennivået er redusert.

LOX brukes i dag i mange store installasjoner hvor folk oppholder seg og arbeider som normalt og det er potensielt mange fordeler og mye å spare på å velge et LOX anlegg til brannhindring, men noen er usikre på om det kan være helseskadelig å arbeide i rom hvor oksygennivået er redusert og nøler derfor med å vurdere det når brannbeskyttelse skal prosjekteres.

I mer enn hundre år har man forsket og undersøkt virkningen på mennesker av å oppholde seg i luft med lite oksygen. Og selv om det kan være farlig å oppholde seg i «veldig tynn luft» over lengre tid viser forskningen at det ikke er grunnlag for generelt å ekskludere noen fra å jobbe i stor høyde eller i rom hvor forholdene oksygenmessig tilsvarer stor høyde.

Tvert i mot, såfremt man holder seg innenfor det man kaller risikoklasse 1 eller 2 (opp til 2700 meters høyde eller 14,8% oksygen) er det ikke spesielle risikoer forbundet med normal jobbing i rom med redusert oksygennivå

• Over 17% oksygen er ansett for å være helt risikofritt for alle.
• Ned til 14,8% oksygen er ansett for å være helt risikofritt for alle unntatt for mennesker med alvorlige hjerte og lungesykdommer.
• Det er ingen spesielle anbefalinger overfor barn eller gravide.

Personer med alvorlige hjerte eller lungesyke er heller ikke nødvendigvis ekskludert fra å oppholde seg i stor høyde – imidlertid anbefales det at deres reaksjon testes under kontrollerte forhold før eventuelle opphold i høyden, slik at de kan utelukkes ved behov.

Noen kan føle ubehag de første gangene man er i et rom med redusert oksygennivå, men all forskning viser at dette går over med en gang man forlater rommet og virkningen er ikke permanent eller skadelig.

Under 14,8% oksygen og videre nedover kan være helseskadelig og krever mer oppfølging og kunnskap, men konsentrasjoner på dette nivået er ikke nødvendig for å hindre brann i å oppstå i de aller fleste materialer.

Hvordan kan man være sikker på at LOX er en trygg løsning?

Fra September 2017 foreligger det en europeisk standard for brannvernsløsning ved hjelp av redusert oksygen – EN 16750 – De nordiske landene er forpliktet til å akseptere denne som sin nasjonale standard – uten endringer. Det betyr at denne standarden er gjeldende i de nordiske landene senest fra mars 2018.

Standarden spesifiserer minimumskravene og definerer spesifikasjonene for design, installasjon og vedlikehold av systemer for permanent oksygenreduksjon. Den gjelder for systemer hvor nitrogen er brukt for å erstatte oksygenet i luften. (LOX – LowOXygen system)

I tillegg til de tekniske kravene spesifiserer standarden prosedyrer for å instruere personell i forbindelse med opphold i LOX rom og gir retningslinjer for hvilke tiltak som kreves i forbindelse med sikkerhet.

For de som skal implementere et LOX system er standarden et veldig godt hjelpemiddel. Den gir klare instrukser om hva som kreves av de ulike elementene som inngår i løsningen.

Vi anbefaler å se standarden i sammenheng med den nylig oppdaterte anbefalingen fra UIAA (THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION) for opphold i store høyder.

I tillegg har man i Sverige forsket på om de kognitive evnene forringes ved å jobbe i et miljø med ca 15% oksygen. Konklusjonen fra forskningen er at man ikke kan se noen effekt av en slik reduksjon..

Du finner mer informasjon her:
Rapport nr 2/2013. Undersökning av den kognitiva förmågan vid arbete i syrereducerad miljö vid Forsmarks kärnkraftverk. Åsa Stöllman. Thomas Höljö.
RECOMMENDATION OF THE UIAA MEDICAL COMMISSION VOL: 15. Work in Hypoxic Conditions Including work in low oxygen facilities and work at high altitude. Intended for Physicians, Occupational Health and Safety Advisors, Interested Non-medical Persons.
http://www.theuiaa.org/documents/mountainmedicine/English_UIAA-MedCom-Rec-No-15-Work-in-Hypoxic-Conditions-2012-V2-15.pdf

Europeisk standard EN 16750:2017 Fixed firefighting systems – Oxygen reduction systems – Design, installation, planning and maintenance.

Hvordan virker det

Vanlig luft består av 79% Nitrogen og ca 20% oksygen (resten er såkalte edelgasser). Det er mengden oksygen som avgjør om branner kan oppstå og videreutvikle seg. I et LOX system fjernes så mye av oksygenet i luften at brann ikke lenger kan oppstå, og dermed er rommet og innholdet beskyttet mot brann.

Hva kreves og hvor passer det

Det er viktig at rommet som skal beskyttes er nogenlunde tett, slik at den oksygenreduserte luften ikke bare forsvinner. I tillegg til selve produksjonsfasilitetene for luften kreves det kun enkle installasjoner av luftrør og sensorer for oksygennivå.Systemet fungerer for eksempel fint sammen med lukkede systemer for balansert ventilasjon.

LOX er ideelt i
• Datarom/datahaller
• Kjølelager/kaldtlager
• Li-ion batterilager
• Arkiver/Museer
• Celluloselager
• Lager for farlige substanser

Finn mer informasjon her eller ta kontakt på telefon eller email.

Kostnadene ved kjøling av serverne er ofte høye. Energibruken for å sikre stabil temperatur og driftsmiljø er et viktig styringsparameter. Det er svært viktig å benytte alle tilgjengelige muligheter for å redusere energibruken mest mulig, både fordi det er økonomisk lønnsomt, men også fordi dette bidrar positivt i virksomhetens klimaregnskap. Fremtidens kunder vil trolig i langt større grad kjøpe sine datatjenester fra bedrifter som kan dokumentere tiltak for å redusere belastningen på klimaet, og slike tiltak vil i langt større grad bli viktige konkurransemidler.
Å isolere datarommet best mulig blir derfor svært viktig for å redusere kostnadene for klimakontroll i datahallen eller serverrommet. Hvordan du konstruerer og bygger serverrommet eller datahallen er derfor ikke likegyldig. En 100 mm dataromsvegg bygget i ModuSec® tilbyr dobbelt så god isoleringsevne som tilsvarende vegg bygget i mineralull. Faktisk er ModuSec® det byggematerialet som gir deg best U verdi tilgjengelig for 100 mm sandwichpaneler. Lav U verdi sparer energi og gir stabilt miljø for kjølesystemene. ModuSec® kan redusere størrelsen på kjøleanlegget og gir besparelser i driftskostnadene så vel som å redusere CO2 fotavtrykket for virksomhetens serverrom eller datahall.
Denne tabellen viser sammenlikningen i U verdi mellom ModuSec® og tradisjonelle materialer som ofte er benyttet ved bygging av serverrom og datahaller:

ModuSec® har mer enn dobbelt så god isoleringsevne enn tilsvarende sandwich panel i mineralull og er markedets uovertruffent beste byggemateriale for serverrom og datahaller.

Om ModuSec®:
ModuSec® benytter lette og svært sterke, stålkledde vegg og takpaneler med en høy termisk beskyttelseskjerne av ”PyroFoam”. Panelene låses enkelt og hurtig sammen og gir et beskyttende skall i ønsket størrelse. Overflaten av panelene er ferdigbehandlet og krever ingen etterbehandling som maling eller tapetsering. Det nye datarommet er bygget uavhengig av den eksisterende strukturen og kan enkelt utvides eller flyttes.

Ski, den 8.11.2017
Nils H Sopp
Senior Solution Advisor

Vi slukker ikke brann. Vi forhindrer den i å oppstå!

Vår LOX® HP-PSA teknologi fra FX Prevent reduserer energikostnaden ved produksjon av Nitrogen med 50 % i forhold til Hypoxic Air Membran systemer og sikrer optimale energibesparelser og en bærekraftig og miljøeffektiv løsning.
LOX® systemets spesialutviklede trykk-beholdere bruker mindre enn 2m³ trykkluft for å produsere 1m³ av 95 % ren Nitrogen. Ingen andre systemer på markedet oppnår det samme, og trenger ofte opp til 3m³ trykkluft for å produsere 1m³ Nitrogen. Bortsett fra de rene energi-besparelsene i selve N2 produksjonen behøver LOX® systemet mindre kompressor – og derved lavere investeringskostnad- for å produsere den nødvendige luftmengden.
Ved å benytte PSA (Pressure Swing Adsorption) teknologi har FX Prevent utviklet et helt nytt system (HP – High Performance) som fjerner alle tidligere ulemper med tradisjonelle PSA systemer. HP teknologien utmerker seg først og fremst ved en optimalisert luftstrøm i systemet og et unikt press-on system for CMS (Carbon Molecular Sieve) pellets. Disse unike forbedringene i systemet gir et resultat som er miljøvennlig samtidig med lavere energi forbruk.
LOX® HP-PSA (High-Performance Pressure Swing Adsorption) løsningen er også utstyrt med vår patenterte Pre-load mekanisme som er designet for å motvirke forstøvning for LOX-systemene. Selv om dette systemet i seg selv reduserer risiko for støv betydelig vil det alltid være en risiko for karbonstøv i PSA systemer. FX Prevent tilbyr derfor alltid AM støvfiltre i nitrogenlinjen for LOX-systemene for å fange opp uønskede partikler. Våre standard AM partikkelfilter fanger støvpartikler med størrelse fra 0,3um og opp. I tillegg tilbyr vi også AME partikkelfiltre som fanger partikler helt ned til 0,01um.
Det som oppfattes som den største risikoen ved PSA-type nitrogen generatorer, er «blow-out» i kullfiltrene (CMS) som forårsaker en støvsky av karbonstøv. Pga Pre-load systemet er denne risikoen allerede betydelig redusert, sammenliknet med de flest andre PSA systemene på markedet i dag og muligheter for overvåking av AM/ AME partikkelfiltrene (Δp) gir en tidlig varsling dersom støvpartikler tetter filtrene. I kombinasjon med velfungerende servicerutiner og overvåking av filtre vil derfor risikoen for slike situasjoner være minimal i et LOX-system.
Foruten kullpartikler vil AM/ AME filter som vi tilbyr med våre LOX systemer også beskytte mot aerosoler, fuktighet, oljedamp, lukt etc.
Det brannbeskyttede arealet kan benyttes som vanlig for de ansatte fordi oksygen-nivået kun er redusert ned til 15 % – 17 %. Dette tilsvarer å arbeide på en høyde mellom 1750 – 2500 MOH. All forskning tilsier at dette er uproblematisk, men på generelt grunnlag vil vi allikevel si at hvis man har medisinske restriksjoner med å være i et fly eller å oppholde seg på disse høydene over havet bør man konsultere lege før man oppholder seg langvarig i et område med redusert oksygen.
Remtech Nordic forsikrer at vi i alle aspekter av våre aktiviteter alltid etterlever beste mulige miljøhensyn og bærekraftighet. Remtech Nordic møter alle lovpålegg om miljøhensyn fullt ut.
Ski, den 18.10.2017
Nils H Sopp
Senior Solution Advisor