HP-PSA Teknologi v.s Hypoxic Air Membrane

Vi slukker ikke brann. Vi forhindrer den i å oppstå! Vår LOX® HP-PSA teknologi fra FX Prevent reduserer energikostnaden ved produksjon av Nitrogen med 50 % i forhold til Hypoxic Air Membran systemer og sikrer optimale energibesparelser og en bærekraftig og miljøeffektiv løsning. LOX® systemets spesialutviklede trykk-beholdere bruker mindre enn 2m³ trykkluft for å produsere […]

Energieffektivitet i datarommet starter med hvordan man bygger selve rommet

Kostnadene ved kjøling av serverne er ofte høye. Energibruken for å sikre stabil temperatur og driftsmiljø er et viktig styringsparameter. Det er svært viktig å benytte alle tilgjengelige muligheter for å redusere energibruken mest mulig, både fordi det er økonomisk lønnsomt, men også fordi dette bidrar positivt i virksomhetens klimaregnskap. Fremtidens kunder vil trolig i […]

Er det trygt å oppholde seg i et rom beskyttet av LOX brannhindringssystem?

LOX (Low OXygen) fyller det beskyttede rommet med luft hvor oksygenkonsentrasjonen er lavere enn vanlig og det hindrer at brann kan oppstå. Men er det trygt å oppholde seg i rommet?   Hva er det egentlig som gjelder for å jobbe i rom hvor oksygennivået er redusert. LOX brukes i dag i mange store installasjoner […]