Vi er glade for å meddele at vi i september 2018 har inngått en samarbeidsavtale med DataCenterGruppen i Danmark som nå forhandler våre løsninger for Modusec® skallsikring, LOX® brannforhindring (Low OXygen fire suppression) og SubZero containment.

DataCenterGruppen dekker hele Danmark fra sine lokasjoner i Århus, København, Kolding, Holsterbro og Grenå. Løsningene fra Remtech er en naturlig utvidelse av DataCenterGruppens eksisterende løsninger og vil bidra til at de blir en enda mer komplett leverandør av datasenter infrastruktur.

«DataCenterGruppen vil gjennom sin tilstedeværelse og sin profesjonelle og dyktige organisasjon kunne gi våre kunder og vårt marked i Danmark enda bedre oppfølging og service. Vi er sikre på at samarbeidet vil være til stor glede for begge parter. I tillegg får begge selskapene glede av hverandres kompetanse og kunnskap om markedet».

Link til DataCenterGruppen finner du her.

I juni 2017 inngikk Nortronik og Remtech avtale om samarbeid i forbindelse med løsningene for brannhindring fra FX Prevent BV.

Nortronik blir forhandler for løsningene og kan dermed supplere sine andre brannslukkeløsninger med markedets ledende løsning for permanent oksygenreduksjon.

Nortronik skal også være service og installasjonspartner for løsninger som selges av andre.

«Vi er svært glade for dette samarbeidet og spesielt for at vi nå har på plass gode service og installasjonstjenester for løsningene. Vi regner med at alle blir godt fornøyd og at vi sammen kan skape gode løsninger for våre kunder».

Link til Nortronik’s sider finner du her