Energieffektivitet i datarommet starter med hvordan man bygger selve rommet

Kostnadene ved kjøling av serverne er ofte høye. Energibruken for å sikre stabil temperatur og driftsmiljø er et viktig styringsparameter. Det er svært viktig å benytte alle tilgjengelige muligheter for å redusere energibruken mest mulig, både fordi det er økonomisk lønnsomt, men også fordi dette bidrar positivt i virksomhetens klimaregnskap. Fremtidens kunder vil trolig i langt større grad kjøpe sine datatjenester fra bedrifter som kan dokumentere tiltak for å redusere belastningen på klimaet, og slike tiltak vil i langt større grad bli viktige konkurransemidler.


Å isolere datarommet best mulig blir derfor svært viktig for å redusere kostnadene for klimakontroll i datahallen eller serverrommet. Hvordan du konstruerer og bygger serverrommet eller datahallen er derfor ikke likegyldig. En 100 mm dataromsvegg bygget i ModuSec® tilbyr dobbelt så god isoleringsevne som tilsvarende vegg bygget i mineralull. Faktisk er ModuSec® det byggematerialet som gir deg best U verdi tilgjengelig for 100 mm sandwichpaneler. Lav U verdi sparer energi og gir stabilt miljø for kjølesystemene. ModuSec® kan redusere størrelsen på kjøleanlegget og gir besparelser i driftskostnadene så vel som å redusere CO2 fotavtrykket for virksomhetens serverrom eller datahall.


Denne tabellen viser sammenlikningen i U verdi mellom ModuSec® og tradisjonelle materialer som ofte er benyttet ved bygging av serverrom og datahaller:

ModuSec® har mer enn dobbelt så god isoleringsevne enn tilsvarende sandwich panel i mineralull og er markedets uovertruffent beste byggemateriale for serverrom og datahaller.

Om ModuSec®:
ModuSec® benytter lette og svært sterke, stålkledde vegg og takpaneler med en høy termisk beskyttelseskjerne av ”PyroFoam”. Panelene låses enkelt og hurtig sammen og gir et beskyttende skall i ønsket størrelse. Overflaten av panelene er ferdigbehandlet og krever ingen etterbehandling som maling eller tapetsering. Det nye datarommet er bygget uavhengig av den eksisterende strukturen og kan enkelt utvides eller flyttes.

Ski, den 8.11.2017

Nils H Sopp
Senior Solution Advisor