HP-PSA Teknologi v.s Hypoxic Air Membrane

Vi slukker ikke brann. Vi forhindrer den i å oppstå!

Vår LOX® HP-PSA teknologi fra FX Prevent reduserer energikostnaden ved produksjon av Nitrogen med 50 % i forhold til Hypoxic Air Membran systemer og sikrer optimale energibesparelser og en bærekraftig og miljøeffektiv løsning.

LOX® systemets spesialutviklede trykk-beholdere bruker mindre enn 2m³ trykkluft for å produsere 1m³ av 95 % ren Nitrogen. Ingen andre systemer på markedet oppnår det samme, og trenger ofte opp til 3m³ trykkluft for å produsere 1m³ Nitrogen. Bortsett fra de rene energi-besparelsene i selve N2 produksjonen behøver LOX® systemet mindre kompressor – og derved lavere investeringskostnad- for å produsere den nødvendige luftmengden.

Ved å benytte PSA (Pressure Swing Adsorption) teknologi har FX Prevent utviklet et helt nytt system (HP – High Performance) som fjerner alle tidligere ulemper med tradisjonelle PSA systemer. HP teknologien utmerker seg først og fremst ved en optimalisert luftstrøm i systemet og et unikt press-on system for CMS (Carbon Molecular Sieve) pellets. Disse unike forbedringene i systemet gir et resultat som er miljøvennlig samtidig med lavere energi forbruk.

LOX® HP-PSA (High-Performance Pressure Swing Adsorption) løsningen er også utstyrt med vår patenterte Pre-load mekanisme som er designet for å motvirke forstøvning for LOX-systemene. Selv om dette systemet i seg selv reduserer risiko for støv betydelig vil det alltid være en risiko for karbonstøv i PSA systemer. FX Prevent tilbyr derfor alltid AM støvfiltre i nitrogenlinjen for LOX-systemene for å fange opp uønskede partikler. Våre standard AM partikkelfilter fanger støvpartikler med størrelse fra 0,3um og opp. I tillegg tilbyr vi også AME partikkelfiltre som fanger partikler helt ned til 0,01um.

Det som oppfattes som den største risikoen ved PSA-type nitrogen generatorer, er «blow-out» i kullfiltrene (CMS) som forårsaker en støvsky av karbonstøv. Pga Pre-load systemet er denne risikoen allerede betydelig redusert, sammenliknet med de flest andre PSA systemene på markedet i dag og muligheter for overvåking av AM/ AME partikkelfiltrene (Δp) gir en tidlig varsling dersom støvpartikler tetter filtrene. I kombinasjon med velfungerende servicerutiner og overvåking av filtre vil derfor risikoen for slike situasjoner være minimal i et LOX-system.

Foruten kullpartikler vil AM/ AME filter som vi tilbyr med våre LOX systemer også beskytte mot aerosoler, fuktighet, oljedamp, lukt etc.

Det brannbeskyttede arealet kan benyttes som vanlig for de ansatte fordi oksygen-nivået kun er redusert ned til 15 % – 17 %. Dette tilsvarer å arbeide på en høyde mellom 1750 – 2500 MOH. All forskning tilsier at dette er uproblematisk, men på generelt grunnlag vil vi allikevel si at hvis man har medisinske restriksjoner med å være i et fly eller å oppholde seg på disse høydene over havet bør man konsultere lege før man oppholder seg langvarig i et område med redusert oksygen.


Remtech Nordic forsikrer at vi i alle aspekter av våre aktiviteter alltid etterlever beste mulige miljøhensyn og bærekraftighet. Remtech Nordic møter alle lovpålegg om miljøhensyn fullt ut.

Ski, den 18.10.2017

Nils H Sopp
Senior Solution Advisor