Er det trygt å oppholde seg i et rom beskyttet av LOX brannhindringssystem?

LOX (Low OXygen) fyller det beskyttede rommet med luft hvor oksygenkonsentrasjonen er lavere enn vanlig og det hindrer at brann kan oppstå. Men er det trygt å oppholde seg i rommet?

 

Hva er det egentlig som gjelder for å jobbe i rom hvor oksygennivået er redusert.

LOX brukes i dag i mange store installasjoner hvor folk oppholder seg og arbeider som normalt og det er potensielt mange fordeler og mye å spare på å velge et LOX anlegg til brannhindring, men noen er usikre på om det kan være helseskadelig å arbeide i rom hvor oksygennivået er redusert og nøler derfor med å vurdere det når brannbeskyttelse skal prosjekteres.

I mer enn hundre år har man forsket og undersøkt virkningen på mennesker av å oppholde seg i luft med lite oksygen. Og selv om det kan være farlig å oppholde seg i «veldig tynn luft» over lengre tid viser forskningen at det ikke er grunnlag for generelt å ekskludere noen fra å jobbe i stor høyde eller i rom hvor forholdene oksygenmessig tilsvarer stor høyde.

Tvert i mot, såfremt man holder seg innenfor det man kaller risikoklasse 1 eller 2 (opp til 2700 meters høyde eller 14,8% oksygen) er det ikke spesielle risikoer forbundet med normal jobbing i rom med redusert oksygennivå

• Over 17% oksygen er ansett for å være helt risikofritt for alle.
• Ned til 14,8% oksygen er ansett for å være helt risikofritt for alle unntatt for mennesker med alvorlige hjerte og lungesykdommer.
• Det er ingen spesielle anbefalinger overfor barn eller gravide.

Personer med alvorlige hjerte eller lungesyke er heller ikke nødvendigvis ekskludert fra å oppholde seg i stor høyde – imidlertid anbefales det at deres reaksjon testes under kontrollerte forhold før eventuelle opphold i høyden, slik at de kan utelukkes ved behov.

Noen kan føle ubehag de første gangene man er i et rom med redusert oksygennivå, men all forskning viser at dette går over med en gang man forlater rommet og virkningen er ikke permanent eller skadelig.

Under 14,8% oksygen og videre nedover kan være helseskadelig og krever mer oppfølging og kunnskap, men konsentrasjoner på dette nivået er ikke nødvendig for å hindre brann i å oppstå i de aller fleste materialer.

Hvordan kan man være sikker på at LOX er en trygg løsning?

Fra September 2017 foreligger det en europeisk standard for brannvernsløsning ved hjelp av redusert oksygen – EN 16750 – De nordiske landene er forpliktet til å akseptere denne som sin nasjonale standard – uten endringer. Det betyr at denne standarden er gjeldende i de nordiske landene senest fra mars 2018.

Standarden spesifiserer minimumskravene og definerer spesifikasjonene for design, installasjon og vedlikehold av systemer for permanent oksygenreduksjon. Den gjelder for systemer hvor nitrogen er brukt for å erstatte oksygenet i luften. (LOX – LowOXygen system)

I tillegg til de tekniske kravene spesifiserer standarden prosedyrer for å instruere personell i forbindelse med opphold i LOX rom og gir retningslinjer for hvilke tiltak som kreves i forbindelse med sikkerhet.

For de som skal implementere et LOX system er standarden et veldig godt hjelpemiddel. Den gir klare instrukser om hva som kreves av de ulike elementene som inngår i løsningen.

Vi anbefaler å se standarden i sammenheng med den nylig oppdaterte anbefalingen fra UIAA (THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION) for opphold i store høyder.

I tillegg har man i Sverige forsket på om de kognitive evnene forringes ved å jobbe i et miljø med ca 15% oksygen. Konklusjonen fra forskningen er at man ikke kan se noen effekt av en slik reduksjon..

Du finner mer informasjon her:
Rapport nr 2/2013. Undersökning av den kognitiva förmågan vid arbete i syrereducerad miljö vid Forsmarks kärnkraftverk. Åsa Stöllman. Thomas Höljö.
RECOMMENDATION OF THE UIAA MEDICAL COMMISSION VOL: 15. Work in Hypoxic Conditions Including work in low oxygen facilities and work at high altitude. Intended for Physicians, Occupational Health and Safety Advisors, Interested Non-medical Persons.
http://www.theuiaa.org/documents/mountainmedicine/English_UIAA-MedCom-Rec-No-15-Work-in-Hypoxic-Conditions-2012-V2-15.pdf

Europeisk standard EN 16750:2017 Fixed firefighting systems – Oxygen reduction systems – Design, installation, planning and maintenance.

Hvordan virker det

Vanlig luft består av 79% Nitrogen og ca 20% oksygen (resten er såkalte edelgasser). Det er mengden oksygen som avgjør om branner kan oppstå og videreutvikle seg. I et LOX system fjernes så mye av oksygenet i luften at brann ikke lenger kan oppstå, og dermed er rommet og innholdet beskyttet mot brann.

Hva kreves og hvor passer det

Det er viktig at rommet som skal beskyttes er nogenlunde tett, slik at den oksygenreduserte luften ikke bare forsvinner. I tillegg til selve produksjonsfasilitetene for luften kreves det kun enkle installasjoner av luftrør og sensorer for oksygennivå.Systemet fungerer for eksempel fint sammen med lukkede systemer for balansert ventilasjon.

LOX er ideelt i
• Datarom/datahaller
• Kjølelager/kaldtlager
• Li-ion batterilager
• Arkiver/Museer
• Celluloselager
• Lager for farlige substanser

Finn mer informasjon her eller ta kontakt på telefon eller email.