Sammen med våre dyktige forhandlere har vi bygget mange utendørs datarom. Mange kunder opplever at det ofte faller rimeligere å benytte et utendørs areal, som f. eks. en parkeringsplass for å etablere virksomhetens nye datarom, enn f. eks. å måtte omdefinere en del av lageret eller kontorområde.

Utendørs installasjoner har samme konstruksjon som et innendørs rom. For å forhindre stående vann eller snøsmelting oppå selve datarommet, bygges derfor ofte en utvendig takkonstruksjon komplett med takrenner og avløp, etc. Utendørs rom kan også leveres med forskjellige farger utvendig for å være tilpasset eksisterende arkitektur eller omgivelser.

Muligheter:

  • Forskjellige takkonstruksjoner ut fra behov.
  • Profilerte stålplater i forskjellige farger for ekstra utvendig kledning.
  • Ekstra stålkonstruksjoner i tilknytning til det utvendige taket for f. eks. kjøleløsninger.