Bildet viser et stort møterom med store vinduer. Møterommet er tomt for folk.