Heinen ståldører

Service og teknologi for virksomhetens trygghet.

Heinen ståldører

Service og teknologi for virksomhetens trygghet.
Spesialist på ståldører og sikkerhetspartisjoner.

Vi leverer dører som er testet og godkjent etter markedets strengeste og viktigste standarder innenfor:

  • brannsikring
  • innbruddssikring
  • skuddsikring
  • avlyttingssikring
  • tunnelsikring
  • rømningssikring

 

Våre markeder:

Energi og kraftforsyning

Energi og kraftforsyning er kritisk for hele befolkningen og krever spesiell beskyttelse. Dører kombinerer adgangskontroll, innbruddsbeskyttelse og rømningsveier.

Testet og godkjent etter EN 1643-1 med opptil 240 minutter brannbeskyttelse
Testet og godkjent etter EN 1627-1639 RC2 – RC5 innbruddsbeskyttelse
Testet og godkjent etter EN 179 & EN 1125

 

Samfunnssikkerhet

Denne sektoren kan ta mange former. Politi, forsvar, fengsler, anti-terror, industribeskyttelse, ambassader, flyplasser, rettsbygninger, offentlige bygninger og alle andre steder som må og skal beskyttes mot ondsinnete handlinger og terrorhandlinger.

Testet og godkjent etter EN 1643-1 med opptil 240 minutter brannbeskyttelse
Testet og godkjent etter EN 1627-1639 RC2 – RC5 innbruddsbeskyttelse
Testet og godkjent etter EN 1522-1523 FB 1 – FB7
Testet og godkjent etter EN 13124-1 & EN 13124-1 EXR 1 – EXR5

 

Industri og næringsliv

I industrisektoren er branner blant de mest ødeleggende ulykkene og konsekvensene er ofte ikke bare økonomiske. På den ene side er det ofte et spørsmål om å beskytte anlegg og fasiliteter, mens det på den andre siden også er et spørsmål om å beskytte mennesker og miljø.

Heinen Metal+-døren, enten den er brannsikker eller ikke, er ideell for å oppfylle disse sluttkundenes forventninger. Den spesielle konstruksjonen av døren og mørtelfyllingen av rammen sikrer det høyeste nivået av åpnings- og lukkesykluser, og ekstremt pålitelig langsiktig drift. Denne konstruksjonen sikrer også rask og enkel reparasjon hvis en dørenhet er skadet. I tillegg tilbyr Heinen disse dørene med 15 års garanti.

Testet og godkjent etter EN 1191, EN 14600 og EN 12400 opptil f8 med 1,000,000 frekvenser
Testet og godkjent etter EN 717-1 Lyddemping RW dB 36 – dB 55

 

Transport

Vei- og jernbanetunneler, parkeringshus, jernbanestasjoner og flyplasser krever forskjellige løsninger for brannsikring i kombinasjon med ekstrem ytelse og holdbarhet.

Testet og godkjent etter EN 1027 & EN 12208 E0 – E9 forvanntetthet.

Alle eksterne branndører for personell er CE-merket.
Kombinasjoner av sertifisert innbrudd- og brannsikring for å løse virksomhetens behov.

 

Distribusjon og varehandel

Sektoren krever beskyttelse mot inntrengning, men må også tillate ansatte og kunder å evakuere til enhver tid i tilfelle brann. Størrelsen av bygget vil også kreve oppdeling i brannsoner og egne brannskiller.

Dørene i et supermarked krever ofte flere funksjoner. De ytre dørene til butikken må være innbruddsikre for å hindre uønsket adgang og samtidig være panikkbestandige for å gjøre det mulig for ansatte og publikum å evakuere bygningen i tilfelle brann. Innerdører må ha høy slagfasthet og garantert holdbare uten å kreve spesielt vedlikehold fordi de ofte blir utsatt for intensiv bruk. I tillegg må de kunne tilby brannsikring, innbruddsikring og annen sikring etter behov og i kombinasjon.

The logo of Heinen Doors
Sheet showing the basic performance of metal swing doors from heinen
Sheet showing the classes and values of heinen doors
Sheet showing the classes and values of bulletproof Heinen doors
Sheet showing the performance features of Heinen doors

Har du spørsmål om Heinen ståldører?

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på. 

Dette er et av mine ansvarsområder hos Remtec Nordic AS, og jeg vil gjøre mitt beste for å svare på det du lurer på.

Portrett av kvinnelig medarbeider i Remtech Nordic AS
Anne Berget
Salgsansvarlig
+47 905 02 591
Portrett av kvinnelig medarbeider i Remtech Nordic AS
Anne Berget
Salgsansvarlig
+47 905 02 591