Bildet viser en Heinen ståldør, med glass i. Døren er tredelt og mekanmismen over er synlig. På innsiden av døren ser man antydning til at det er et verksted.