ModuSec®

ModuSec®

ModuSec®

ModuSec®
Modulært byggesystem for rom med høye krav til fysisk sikkerhet
ModuSec® er testet og sertifisert i hht gjeldende sikkerhetsstandarder og er velegnet for bygging av alle typer rom og bygg hvor det er krav til sertifisert sikkerhet.

Med ModuSec® kan du blant annet bygge komplette romløsninger for datarom og datahaller med høyt sertifisert nivå for beskyttelse av datamaskinparken og lagringsmedia mot varme, brann, innbrudd, eksplosjon og vann. Enten du er arkitekt, IT-sjef eller entreprenør vil du finne at ModuSec® dekker behovet for enkel, rask og trygg bygging av data/serverrom.

Vår kompetanse kan hjelpe med å velge rett løsning – her er det lett å trå feil – i alle fall hvis målet er å beskytte verdiene (og ikke bare bygge billigst mulig).

ModuSec® produseres i England av Remtech Ltd. Alle rommets deler; som vegger, tak, dører etc. produseres etter spesifikke mål, leveres direkte til byggeplassen og installerer av et team av sertifiserte og dedikerte spesialister etter avtale.

Vi har levert mange ModuSec® løsninger i Norden.

Du finner masse nyttig informasjon om ModuSec® i fanene nedenfor, inkludert en liste over referanseprosjekter for noen av dem.

Skal du bygge datahall eller datarom finner du også oversikt over kravene du bør vurdere når du skal gjøre det trygt og sikkert.

illustrasjonsbilde av en bunker.

ModuSec® komplett, modulær sikkerhetsløsning for virksomheten.

ModuSec benytter lette og svært sterke, stålkledde vegg og takpaneler med en høy termisk beskyttelseskjerne av ”PyroFoam”. Panelene låses enkelt og hurtig sammen og gir et beskyttende skall i ønsket størrelse. Overflaten av panelene er ferdigbehandlet og krever ingen etterbehandling som maling eller tapetsering. Det nye datarommet er bygget uavhengig av den eksisterende strukturen og kan enkelt utvides eller flyttes.

Hvert panel er individuelt produsert til det enkelte prosjekt og størrelse og kan utstyres med innbygget stål for ekstra styrke eller for å kunne feste spesielt tunge gjenstander, kabelføringer og spesielle stålgitter gir høyere innbruddsikkerhet. Sammenføyningene mellom og låsing av panelene med cam-lock øker styrken, høyner sikkerheten og rommets integritet.

ModuSec er spesielt utviklet for å gi riktig sikkerhetsnivå for datautstyret og lagringsmedia mot trusler fra brann, vann, røyk, støv, tyveri, hærverk og sabotasje. Høy isolasjonsverdi eliminerer effektivt soloppvarming, sparer energi og gir et stabilt driftsmiljø for kjølesystemene.

Tradisjonelle byggemetoder (stål/ gips, betong, Leca, etc.) og panelsystemer med mineralull eller andre skummede isolasjonsmaterialer er ikke spesialutviklet for å beskytte datamaskiner, lagringsmedia og elektronikk og vil derfor ikke tilby fullgod beskyttelse mot trusler som er spesielt kritiske for slike miljøer.

Kort byggetid

Etter en detaljert befaring blir det nye datarommet spesialbygget etter mål og deretter sent til byggeplassen. Panelene har en ferdigbehandlet overflate som ikke krever ytterligere overflatebehandling og forårsaker derfor minimale forstyrrelser i omgivelsene under byggingen.

Vegg og takpaneler er utstyrt med not og fjær og festes sammen med innebygde cam-locks med en innbyrdes avstand på ca 1 meter. Veggene er festet i monterte kanaler i gulvet eller festet til eventuelle gulvpaneler. Tak og vegginnfestingene har spesielt utformede former som enkelt glir på plass og festes med stålvinkler. Alle sammenføyninger er forseglet med brannsikker skjøtemasse (som sveller under oppvarming) og silikonforsegling mot vanninntrengning.

Denne konstruksjonen utgjør en utrolig sterk boks som motstår skader forårsaket av brann, varme, vann, gass, røyk og andre eksterne ”angrep” mot virksomhetens datainstallasjoner.

  • Et 100 m² ModuSec rom, klart for videre installasjoner bygges enkelt på 3 dager.
  • Et lite rom står ferdig på dagen!

Tradisjonelle brannklassifiserte byggematerialer som betong, stein, gips, mineralullspaneler, etc. er alle klassifisert iht. BS476/EN1364 for å beskytte rømningsveier eller byggets integritet for temperaturer opp til 180°C i klassifiseringsperioden. Imidlertid, selv om konstruksjonen godt kan være klassifisert til 60, 90 eller 120 minutter, kan kritisk temperatur for IT-utstyret og lagringsmedia allikevel være overskredet. Dette selv om klassifiseringsperioden ikke er overskredet! Brannklassifisering og isoleringsevne for mineralull er avhengig av tykkelsen og tettheten i mineralullskjernen og kan variere fra produsent til produsent.

Den europeiske standarden for konstruksjon av datarom (EN1047-2), anbefaler en maksimal økning på 50°C, målt 100mm fra innsiden av rommet, i 60 minutter.

ModuSec® har en ”tradisjonell” 90 minutter brannklassifisering, men enda viktigere, under en BS476 Pt 22 test med utvendig temperatur stigende til 950°C over 90 minutter, viste målingene på den ueksponerte overflaten at temperaturen holdt kritisk temperatur for lagringsmedia i 68 minutter og for IT-utstyret (50°C økning) i 73 minutter.

Velger du ModuSec for å beskytte virksomhetens IT-utstyr er du også trygg på å følge ”beste praksis” og til fornuftig pris, slik dette er beskrevet i Turnbull, Sarbanes Oxley og Basel II som alle anbefaler å følge ”beste praksis” for å minimalisere operasjonell risiko mest mulig.

For mer informasjon om brannsikring, klikk her.

Beskyttelse mot vann og fuktighet

ModuSec paneler har stål overflate og isoleringskjerne med en nesten 100% lukket cellestruktur. Et ”not og fjær” system for sammenføyning er sikret med silikon tettemasse. Dørene har samme struktur og med en 4-sidet dobbelfalset ramme sikret med 2 røyk- og vannforseglinger. Alle gjennomføringer sikres også mot røyk- og vanninntrengning. Denne konstruksjonen beskytter IT-utstyret mot slukkevann og vannlekkasjer. Tilleggsforsegling kan gjøres der hvor det er ekstrem stor fare for f.eks. oversvømmelse. For utendørs rom bygges et ekstra hellende tak med takrenner og nedløpsrør.  (Rommet i seg selv trenger ingen ytterligere beskyttelse).

Den nesten 100% lukkede kjernestrukturen hindrer at fuktighet eller vann sprer seg innvendig i panelene, og uten noen signifikant reduksjon i styrke, isoleringsevne eller brannbeskyttelse over tid eller risiko for strukturelle vannskader.

Gipsplater er porøse og tillater vanninntrengning ved lekkasje eller oversvømmelse, med en mulig materialkollaps som følge og som kan resultere i behov for store utskiftinger i tillegg til eventuelle skader på IT-utstyret. Mineralull er også porøst – i større eller mindre grad avhengig av tetthet.

Betong, murstein, blokker og gipsplater, – i motsetning til ModuSec, vil avgi korrosive gasser under brann og dette skaper skadelige fuktighetsnivåer for IT-utstyret og lagringsmedia.

Isoleringsevne

ModuSec har den laveste U-verdien som er tilgjengelig i markedet for en 100mm konstruksjon. Den lave U-verdien eliminerer effektivt soloppvarming og sparer energi samtidig som ModuSec gir de beste forhold for kjølesystemene. Med global oppvarming forventes det en økning i gjennomsnittlig lufttemperatur og sommertemperaturer i nærheten av 30°C slik at dette problemet blir økende fremover.

Den gode isolasjonsevnen hos ModuSec reduserer strømbehovet til kjøling, reduserer de løpende kostnadene så vel som at det reduserer CO ”fotavtrykket” fra virksomhetens serverrom/ datasenter.

Styrken i ModuSec paneler

ModuSec paneler er veldig lette (omkring 20kg/m² for standard paneler), men samtidig svært sterke. Kompresjonsstyrken i panelene er målt til nesten 60 000kg/m² før kollaps. Dette betyr at panelene også kan benyttes som gulvpaneler for å bygge et fullisolert 6-sidet rom.

Merk at stålplatene i et komposittpanel sannsynligvis vil skilles fra kjernen under oppvarming. Dette skyldes at stålet ekspanderer i en annen takt enn kjernen og kan bare bevege seg vekk fra kjernematerialet. Imidlertid er kjernematerialet i ModuSec paneler sterkt nok til å understøtte belastningen fra takpanelene, også uten stålsidene. Dette er IKKE tilfellet for mineralulls paneler som vil trenge tilleggsstøtte av takpanelene i tilfelle brann.

ModuSec tak er testet og godkjent for service tilgang (BS6399) for takpaneler opp til 6 meter uten støtte. BS6399 krever opptil 0,25KN/m² for distribuert last og 0,9KN for punktlast.

Systemet er godkjent for konstant trykk ±350Pa med maks 500Pa. For trykk over dette anbefales bruk av spesiell trykkavlastning/ overtrykkspjeld. Takpanelene er utstyrt med et par stålkanaler sentrert i hvert panel med et ikke-konduktivt avstandstykke, montert i lengderetning av hvert panel (Flere kan monteres om ønskelig)

Dette gir tilleggs styrke og stivhet og tilbyr gode festepunkter i taket. Imidlertid, vennligst spør oss om råd før tunge gjenstander festes i taket slik at problemer unngås. Spesielle innfestinger for tung belastning er tilgjengelig. Lysarmaturer, koblingsbokser, etc. kan festes direkte, hvor som helst i takpanelene.

ModuSec® F90 datarom beskyttet kritisk IT utstyr under en kraftig brann

Desember 2014: Et stort kommersielt selskap i Danmark opplevde en kraftig ildspåsettelse med bruk av en stor mengde brennbar væske som ble påtent i umiddelbar tilknytning til datarommet hvor bedriften oppbevarte sine kritiske IT systemer og data.

Det lukkete området rundt datarommet ble utsatt for intens varme og røyk for over 60 minutter mens brannvesenet forsøkte å komme til for å slukke brannen. Alt utstyret som befant seg i det ytre rommet ble totalskadet – inkludert kablingen inn til datarommet.

Les mer

Testing av ModuSec® sikkerhetsløsninger:

Har du spørsmål om ModuSec®?

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe du lurer på. 

Dette er et av mine ansvarsområder hos Remtec Nordic AS, og jeg vil gjøre mitt beste for å svare på det du lurer på.

Portrett av mannlig medarbeider i Remtech Nordic AS
Nils Herman Sopp
Daglig leder
+47 922 60 520
Portrett av mannlig medarbeider i Remtech Nordic AS
Nils Herman Sopp
Daglig leder
+47 922 60 520