Bildet viser eksempler på anbefalt sikkerhetsnivå basert på eksponering