Brannhindring

Brannhindring

LOX (Low Oxygen Systems)
Brannhindring

LOX® gir 100% beskyttelse mot brann ved å redusere oksygennivået slik at brann ikke kan oppstå. Dette er en ideell løsning der vann og andre slukkemidler vil kunne gjøre uopprettelig skade på innhold eller bygning.