Modulære sikkerhetsløsninger

Beskytt fysiske verdier mot varme, brann, tyveri, eksplosjon, avlytting og annen ytre påvirkning

Modulære sikkerhetsløsninger

Beskytt fysiske verdier mot varme, brann, tyveri, eksplosjon, avlytting og annen ytre påvirkning
Modulært byggesystem for kritisk infrastruktur
Modulære sikkerhetsløsninger

Modulære elementer til konstruksjoner av hele bygninger eller avgrensede arealer i bygninger som datahaller, laboratorier, strongroom, arkiver, operasjonsrom, resepsjons-områder eller lignende arealer med utvidet sikkerhetsbehov og krav. Vi vet at det er ulike krav til sikkerhet og beskyttelse avhengig av bruksområde og risiko for skade eller uhell. Derfor har vi ulike produkter som og oppfyller kravene med fokus på hva som skal beskyttes og optimal lønnsomhet og effektivitet.

Ofte ser vi at behov kan oppfylles på ulike måter og vi bistår med vår ekspertise til å finne de beste løsningene enten det gjelder å beskytte mot ekstrem varme eller kulde, brann eller eksplosjon, vannskade, innbrudd og overfall eller terror. Vi setter sammen løsninger med ulike produkter. Nedenfor har vi inndelt dem etter sikkerhetsnivå og funksjon. Ta kontakt med oss for å diskutere nærmere hva vi kan gjøre for ditt prosjekt.