Trykkutjevning

Trykkutjevning

Spesialtilpassede spjeld for utjevning av over- og undertrykk, for maritime miljøer og for syntetiske gasser
Trykkutjevning
Enkelte brannhindrende systemer kan forårsake raske trykkforandringer i lukkede rom. For å hindre at strukturelle skader på rommet eller innholdet i rommet oppstår, bør trykket utjevnes på en kontrollert måte. Vi leverer spjeld for håndtering av både over- og undertrykk, og utlufting av overtrykk.